آنالیز نیترات کلسیم درجه یک

ANALYSIS OF CALCIUM NITRATE

   
CHEMICAL FORMULA Ca(NO3)2
Specification  
Purity 97.8 %
m. point ≥ 42.7 ˚C
Appearance White Crystals
CL- 0.6 % Max
Heavy metals ≤ 4 ppm
   
 

 

مقدار آب تبلور در حدود 30 % می باشد.

جهت هرگونه اطلاعات دیگر کافیست با ما تماس بگیرید.

تلفن تماس : 84 47 48 33 - 044