آنالیز اکسید کرم خالص

ANALYSIS OF CHROMIUM OXIDE

   
CHEMICAL FORMULA Cr2O3
Specification  
Assay 98.00 %
K2O 0.1 %
anion Sulfate 1.5 %
Fe2O3 0.3 %
Ni 0.02 %
Heavy Metals Trace
   

جهت هرگونه اطلاعات دیگر کافیست با ما تماس بگیرید.

تلفن تماس : 4874 348 - 0441