آنالیز اکسید منیزیم 70

ANALYSIS OF MAGNESIUM OXIDE 70

CHEMICAL FORMULA MgO
MgO (on ignited base) 72.0
MgO 70.0 % Min
CaO 5.0 % Max
SiO2 21.0 % Max
Al2O3 1.00 % Max
Fe2O3 0.70 % Max
L.O.I 2.5 %
   
   
 

جهت هرگونه اطلاعات دیگر کافیست با ما تماس بگیرید.

تلفن تماس : 4784 3348 - 044