آنالیز اکسید منیزیم 75

ANALYSIS OF MAGNESIUM OXIDE 75

CHEMICAL FORMULA MgO
MgO (on ignited base) 77.0
MgO 75.0 % Min
CaO 5.0 % Max
SiO2 16.0 % Max
Al2O3 1.00 % Max
Fe2O3 0.70 % Max
L.O.I 2.5 %
   
   
 

جهت هرگونه اطلاعات دیگر کافیست با ما تماس بگیرید.

تلفن تماس : 4784 3348 - 044