آنالیز اکسید منیزیم 90

ANALYSIS OF MAGNESIUM OXIDE 90

CHEMICAL FORMULA MgO
MgO (on ignited base) 91.50
MgO 89.2 % Min
CaO 3.0 % Max
SiO2 5.0 % Max
Al2O3 0.50 % Max
Fe2O3 0.50 % Max
L.O.I 2.5 %
   
   
 

جهت هرگونه اطلاعات دیگر کافیست با ما تماس بگیرید.

تلفن تماس : 4784 3348 - 044