آنالیز اکسید منیزیم 95

ANALYSIS OF MAGNESIUM OXIDE

CHEMICAL FORMULA MgO
MgO (on ignited base) 97
MgO 94.0 % Min
CaO 0.70 % Max
SiO2 1.45 %
Al2O3 0.30 % Max
Fe2O3 0.70 % Max
L.O.I 2.5 %
   
   
 

جهت هرگونه اطلاعات دیگر کافیست با ما تماس بگیرید.

تلفن تماس : 4784 3348 - 044